Planifica a visita


Para poder visitar o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa é necesario facer unha reserva previa contactando co Centro a través do teléfono 988 788 856 ou no correo electrónico reservas@pacc.es

Na túa reserva deberás concretar os seguintes aspectos:

  1. Data.
  2. Horarios.
  3. Número de alumnos e mestres.
  4. Programa elixido. No caso de facer un obradoiro deberás especificar cal é do teu interese.
  5. Recoméndase facer constar na reserva posibles alerxias ou calquera outra información relevante para o óptimo desenvolvemento da actividade.