Normas e usos das instalacións

O Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa foi creado para uso e goce de todos. Conservar e protexer o castro de San Cibrao de Las garante a súa preservación para as xeracións futuras e debe ser una tarefa na que todos esteamos involucrados.

Lembra que:

No Centro de Interpretación e Documentación:

  • Non está permitido tomar imaxes (fotográficas nin de vídeo)
  • Os teléfonos móbiles permanecerán desconectados durante a visita
  • Non está permitida a entrada de animais ao Centro de Interpretación, excepto cans-guía.
  • Non está permitido consumir comida nin bebida no interior, agás nos lugares habilitados para tal fin
  • Prégase que os vultos grandes (bolsos, paraugas, mochilas, cámaras de vídeo, etc.) se depositen nos armarios habilitados.

Na área arqueolóxica:

  • Os castros están protexidos por lei e calquera dano sobre eles será sancionado
  • Durante o percorrido utiliza só os camiños e as pasarelas habilitados para a visita
  • Debes respectar a flora e a fauna existentes no Parque Arqueolóxico
  • Non está permitido tirar lixo nin ningún outro obxecto que poida danar a contorna.