Visita guiada

VG699

Visita guiada ao castro de San Cibrao de Las: Articúlase ao redor dos puntos de maior interese para a comprensión desta cultura e, en concreto, deste poboado: murallas e sistemas defensivos, área de vivendas e organización urbana, espazos públicos e ámbito doméstico…

Visita guiada ao Centro de Interpretación: Dota aos visitantes da información precisa para obter un mellor aproveitamento da visita á área arqueolóxica e achega as claves para comprender como era a vida dos seus poboadores hai uns 2000 anos.

HORARIOS

Servizo de visitas guiadas baixo reserva previa no 988 788 856 ou en reservas@pacc.es.

Fins de semana: 12:00h ao centro de interpretación e 12:30h á área arqueolóxica.