SOBRE OS RECENTES ACHADOS

November 3, 2016
0 Comment

excavacion

Na imaxe pódese observar como o responsable de restauración do equipo, Miguel, debuxa as últimas pezas descubertas na área 50 da escavación. Constitúen unha mestura entre expresión artística e elementos decorativos-construtivos. Trátase dunha escultura antropomorfa en granito e unha decoración en tríscele (hexásceles), recentemente exhumada, ambos os dous para encastrar no muro como elemento decorativo e/ou simbólico. Na estratigrafía atópanse no momento final da ocupación do castro, no século I-II d.C.

Na fotografía vese o debuxo da planta, alzado e perfil da cabeza, unha figura masculina basta, sen trazos definidos agás unhas pequenas incisións que podrían ser pelo ou a decoración do casco ou tocado.

Sen dúbida, dous grandes achados que tras o seu estudo no contexto da escavación, aportarán un maior coñecemento á investigación da plástica castrexa.

TERRA ARQUEOS

Facebook
Instagram
Youtube

img-20161031-wa0000-copia